• THICK SEA TOOL COMPANY LIMITED

Về chúng tôi

Công ty công cụ biển dày là một công cụ dập khuôn ô tô chuyên nghiệp chuyên dập thân ô tô SE, CAE, thiết kế khuôn, khuôn thép, đúc khuôn, kiểm tra đồ đạc và dập các bộ phận trong nhiều năm và các dịch vụ quản lý dự án cho khách hàng toàn cầu của chúng tôi. Không chỉ các nhà thiết kế của chúng tôi cung cấp SE, CAE, dịch vụ thiết kế khuôn dập cho khách hàng toàn cầu của chúng tôi, mà còn cho nhiều nhà sản xuất khuôn trong nước. Vì dịch vụ tuyệt vời c...
Shrink